295

پروژه ویلا 295،بنایی با سازه 31 ساله در شهرک خزرشهر جنوبی بوده که به شکلی مستهلک و بدون استفاده باقی مونده بوده است،در پروسه طراحی این پروژه،با هدف تقویت سازه اصلی و تغییرات اندکی در جداره ها در کنار حذف و اضافه ی جانمایی فضا ها،تصمیم به حفظ کلیت پروژه گرفته شد و در المنت های مدرن در بنای قدیمی وارد شد که در نتیجه با حفظ بنای اصلی،مسیری مدرن به سوی گذشته گشوده شد.فضا های داخلی با توجه به نیاز های عمده مصرف کننده مدرن،دستخوش تغییرات ارتباطی و متریالی شده و فضای تماما بروز در پوسته ای قدیمی به وجود آورده که در این میان فضا های خارجی و پل های ارتباطی بین داخل و خارج بنا،با صفحاتی تعریف و تفکیک شده است.اجرای پروژه ویلا 295،با تغییرات سازه ای،تاسیساتی و معماری،با مساحت بنای 166 متر مربع،در مدت 31 روز به اتمام رسیده و قابل بهره برداری شده است.

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 903 مترمریع

مساحت پروژه: 166 مترمربع

معمار: آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا-پرهام کلانی-مهران مکارمی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: مجید گنجی

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

295

295

پروژه ویلا 295،بنایی با سازه 31 ساله در شهرک خزرشهر جنوبی بوده که به شکلی مستهلک و بدون استفاده باقی مونده بوده است،در پروسه طراحی این پروژه،با هدف تقویت سازه اصلی و تغییرات اندکی در جداره ها در کنار حذف و اضافه ی جانمایی فضا ها،تصمیم به حفظ کلیت پروژه گرفته شد و در المنت های مدرن در بنای قدیمی وارد شد که در نتیجه با حفظ بنای اصلی،مسیری مدرن به سوی گذشته گشوده شد.فضا های داخلی با توجه به نیاز های عمده مصرف کننده مدرن،دستخوش تغییرات ارتباطی و متریالی شده و فضای تماما بروز در پوسته ای قدیمی به وجود آورده که در این میان فضا های خارجی و پل های ارتباطی بین داخل و خارج بنا،با صفحاتی تعریف و تفکیک شده است.اجرای پروژه ویلا 295،با تغییرات سازه ای،تاسیساتی و معماری،با مساحت بنای 166 متر مربع،در مدت 31 روز به اتمام رسیده و قابل بهره برداری شده است.

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 903 مترمریع

مساحت پروژه: 166 مترمربع

معمار: آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا-پرهام کلانی-مهران مکارمی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: مجید گنجی

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS