اشکان

در معماری امروز بازسازی، یکی از روش های بهسازی بناهای فرسوده به شمار  می آید که علاوه بر نکات مثبت، در طراحی و اجرا چالش هایی را به همراه دارد؛ پروژه ویلا اشکان از این دست پروژه ها به شمار می آید. بنایی قدیمی با 15 سال سن سازه ای فلزی و تاسیساتی نابسامان. پروژه از سال 1399 آغاز شد و تا به امروز که به بهره برداری رسیده ، چالش های    زیادی را پشت سر گذاشته است. به دلیل نداشتن تناسب و انسجام در حجم، دست به تغییر نمای کلی آن زده شد. با ایجاد فضاهای خالی کشیدگی حجم افزایش یافته و با  یک تناسب رنگی ایده آل، یک کنتراست خوبی در نما به نمایش گذاشته شده. سازه موجود پروژه به علت فرسودگی و ایجاد فضا های جدید، نیازمند تقویت و تعویض بود. با ایجاد فضا های جدید، ارتباط فضایی مناسب در پروژه ایجاد شده و دسترسی های به نحو آسان تری شکل گرفته است. تاسیسات پروژه نسبت به عملکرد جدید پروژه تعویض و قسمت هایی از آن حفظ شده است. به علت نداشتن عنصر عمودی در حجم، تصمیم بر ایجاد یک تیغه عمودی در نما گرفته شد تا علاوه بر تناسب بصری در نما، محلی برای عبور لوله های تاسیسات ایجاد شود. تمامی ادوات مکانیکی در پوسته نما مخفی و توسط یک دریچه کنترل شده است . ویلای اشکان با 298 متر مربع زیر بنا، در سایتی با 904 متر مربع واقع در استان  مازندران، در اسفند 1399 طراحی و آغاز به بررسی شد و در فروردین سال 1401  به اتمام رسید.

لوکیشن: مازندران – بابلسر

مساحت پروژه: 347 متر مربع

معمار: آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو – پرهام کلانی – یاسمن تقی نیا – هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سر پرست تیم اجرایی: نادر پیچکا

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1401

HOME
PROJECTS

اشکان

Ashkan

در معماری امروز بازسازی، یکی از روش های بهسازی بناهای فرسوده به شمار  می آید که علاوه بر نکات مثبت، در طراحی و اجرا چالش هایی را به همراه دارد؛ پروژه ویلا اشکان از این دست پروژه ها به شمار می آید. بنایی قدیمی با 15 سال سن سازه ای فلزی و تاسیساتی نابسامان. پروژه از سال 1399 آغاز شد و تا به امروز که به بهره برداری رسیده ، چالش های    زیادی را پشت سر گذاشته است. به دلیل نداشتن تناسب و انسجام در حجم، دست به تغییر نمای کلی آن زده شد. با ایجاد فضاهای خالی کشیدگی حجم افزایش یافته و با  یک تناسب رنگی ایده آل، یک کنتراست خوبی در نما به نمایش گذاشته شده. سازه موجود پروژه به علت فرسودگی و ایجاد فضا های جدید، نیازمند تقویت و تعویض بود. با ایجاد فضا های جدید، ارتباط فضایی مناسب در پروژه ایجاد شده و دسترسی های به نحو آسان تری شکل گرفته است. تاسیسات پروژه نسبت به عملکرد جدید پروژه تعویض و قسمت هایی از آن حفظ شده است. به علت نداشتن عنصر عمودی در حجم، تصمیم بر ایجاد یک تیغه عمودی در نما گرفته شد تا علاوه بر تناسب بصری در نما، محلی برای عبور لوله های تاسیسات ایجاد شود. تمامی ادوات مکانیکی در پوسته نما مخفی و توسط یک دریچه کنترل شده است . ویلای اشکان با 298 متر مربع زیر بنا، در سایتی با 904 متر مربع واقع در استان  مازندران، در اسفند 1399 طراحی و آغاز به بررسی شد و در فروردین سال 1401  به اتمام رسید.

لوکیشن: مازندران – بابلسر

مساحت پروژه: 347 متر مربع

معمار: آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو – پرهام کلانی – یاسمن تقی نیا – هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سر پرست تیم اجرایی: نادر پیچکا

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1401

HOME
PROJECTS