فولادی

کارفرما: آقای فولادی

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 152 مترمربع

مساحت ساختمان: 326 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو- یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: مهران مکارمی-هانیه لامع-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

فولادی

Fouladi

کارفرما: آقای فولادی

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 152 مترمربع

مساحت ساختمان: 326 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو- یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: مهران مکارمی-هانیه لامع-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS