فروشگاه حامد تیموری

این پروژه واقع در شهر بابلسر، با کاربری فروشگاه در دو طبقه با متراژ 216 متر مربع واقع شده است.

طراحی این پروژه پیروی از متد لافت دارد و تمامی متریال های مورد استفاده، متریال های مرتبط با این سبک میباشد.

ارتباط فضایی پلان این فروشگاه به گونه ای تقسیم بندی شده است که تمام بخش ها به صورت مجزا باشد تا روابطی روان بین بخش ها ایجاد کند.

کارفرما:آقای تیموری

لوکیشن:مازندران_بابلسر

مساحت: 216 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: پرهام کلانی

سرپرست تیم اجرایی: آرش خطیر

عکاسی: دید استودیو

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS

فروشگاه حامد تیموری

Hamed Teymori Store

این پروژه واقع در شهر بابلسر، با کاربری فروشگاه در دو طبقه با متراژ 216 متر مربع واقع شده است.

طراحی این پروژه پیروی از متد لافت دارد و تمامی متریال های مورد استفاده، متریال های مرتبط با این سبک میباشد.

ارتباط فضایی پلان این فروشگاه به گونه ای تقسیم بندی شده است که تمام بخش ها به صورت مجزا باشد تا روابطی روان بین بخش ها ایجاد کند.

کارفرما:آقای تیموری

لوکیشن:مازندران_بابلسر

مساحت: 216 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: پرهام کلانی

سرپرست تیم اجرایی: آرش خطیر

عکاسی: دید استودیو

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS