نمایشگاه اتومبیل ماندی

همواره در ورود به پروژه های بازسازی و فضاهایی که نیمه کاره رها شدند و نیازمند تغییر کاربری هستند، چالش ها و محدودیت های زیادی پیش روی طراح وجود دارد. محدودیت هایی که شاید درصد بالایی از آنها قابل ادیت نباشند و طراح ناچار است به گونه ای خلاقیت و علم خود را به کار بگیرد تا بهترین نتیجه در این شرایط برای پروژه حاصل شود.در طراحی نمای پروژه ماندی، سعی بر ایجاد یک پوسته کاذب داشتیم تا علاوه بر تصحیحِ خط نمای پروژه، یک حفره مابین فضای داخلی و محیطِ پیرامون ایجاد کنیم و در کنار توجیه بصری، دریچه ای برای فیلترینگ نور و هوا داشته باشیم.پوسته ای که این حفره ی میانی را پوشش میدهد، از جنس آجر میباشد که با استفاده از روشِ چینشی فخر و مدین، روزنه های انتقال هوا و نور را در دلِ آن ایجاد کرده ایم.متدِ کلی پروژه بر اساس روش های مدرن بوده و متریال ها همگی در یک هارمونیِ رنگ و جنس قرار گرفته اند.فضای داخلی این پروژه در طبقات همکف، بالکنی به صورت نیم طبقه روی همکف و طبقه ی اول تعریف شده که در ابتدا به صورت نیمه کاره رها شده بودند. در طراحی داخلی و دستیابی به کاربری مورد نظر‌، فضا را به سه بخش اداری، خصوصی و نمایشگاهی در طبقات تقسیم کردیم.دسترسی و راه های ارتباطی طبقات، تماما در بخش داخلی پلان قرار گرفته است و چیدمان فضا، بخش ها را به صورت جداگانه تعریف میکند.دیزاین کلی فضای داخلی ،متریال ها و مبلمان به کار برده شده هم، منحصراً جهت تناسب با کاربری فضای تجاری با بخش های متنوع در نظر گرفته شده است.

کارفرما:آقای گلکانی

لوکیشن:مازندران_بابل

مساحت سایت: 674 مترمربع

مساحت ساخت: 291 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

سرپرست تیم اجرایی: بهنام فرهانی

نورپردازی: ایمان خلیلیان

عکاسی: دید استودیو

سال طراحی: 1399

سال اتمام: 1400

HOME
PROJECTS

نمایشگاه اتومبیل ماندی

Mandi Car Showroom

همواره در ورود به پروژه های بازسازی و فضاهایی که نیمه کاره رها شدند و نیازمند تغییر کاربری هستند، چالش ها و محدودیت های زیادی پیش روی طراح وجود دارد. محدودیت هایی که شاید درصد بالایی از آنها قابل ادیت نباشند و طراح ناچار است به گونه ای خلاقیت و علم خود را به کار بگیرد تا بهترین نتیجه در این شرایط برای پروژه حاصل شود.در طراحی نمای پروژه ماندی، سعی بر ایجاد یک پوسته کاذب داشتیم تا علاوه بر تصحیحِ خط نمای پروژه، یک حفره مابین فضای داخلی و محیطِ پیرامون ایجاد کنیم و در کنار توجیه بصری، دریچه ای برای فیلترینگ نور و هوا داشته باشیم.پوسته ای که این حفره ی میانی را پوشش میدهد، از جنس آجر میباشد که با استفاده از روشِ چینشی فخر و مدین، روزنه های انتقال هوا و نور را در دلِ آن ایجاد کرده ایم.متدِ کلی پروژه بر اساس روش های مدرن بوده و متریال ها همگی در یک هارمونیِ رنگ و جنس قرار گرفته اند.فضای داخلی این پروژه در طبقات همکف، بالکنی به صورت نیم طبقه روی همکف و طبقه ی اول تعریف شده که در ابتدا به صورت نیمه کاره رها شده بودند. در طراحی داخلی و دستیابی به کاربری مورد نظر‌، فضا را به سه بخش اداری، خصوصی و نمایشگاهی در طبقات تقسیم کردیم.دسترسی و راه های ارتباطی طبقات، تماما در بخش داخلی پلان قرار گرفته است و چیدمان فضا، بخش ها را به صورت جداگانه تعریف میکند.دیزاین کلی فضای داخلی ،متریال ها و مبلمان به کار برده شده هم، منحصراً جهت تناسب با کاربری فضای تجاری با بخش های متنوع در نظر گرفته شده است.

کارفرما:آقای گلکانی

لوکیشن:مازندران_بابل

مساحت سایت: 674 مترمربع

مساحت ساخت: 291 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

سرپرست تیم اجرایی: بهنام فرهانی

نورپردازی: ایمان خلیلیان

عکاسی: دید استودیو

سال طراحی: 1399

سال اتمام: 1400

HOME
PROJECTS