مهرپویا

بنای این پروژه ویلایی،واقع در شهرک دریاکنار،به مساحت 268 متر مربع،در مرحله ای از ساخت به تیم طراحی سپرده شد که فضا ها شکل گرفته و دیوار چینی ها به اتمام رسیده بود.با بررسی وضع موجود و محدودیت در تغییر فضا و حجم،سعی شده خواسته های کارفرما تا درصد زیادی به اجرا برسد.طراحی فضا به سبک مدرن و همچنین طراحی نما و حجم ،در حالی که کمترین جا به جایی و تخریب صورت بگیرد،سبب شد تا از قابلیت های وضع موجود بنا استفاده شود و با اضافه کردن تیغه ها و احجام اندک و خاص،در کنار انتخاب متریال ها با رنگ بندی و بافت مناسب درنما به انضمام سبزینگی که عضو اصلی در این طراحی بوده،به این پروژه جلوه ای مناسب ببخشد.

کارفرما:آقای مهرپویا

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت پروژه: 268 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:پرهام کلانی-مهران مکارمی

مدیر اجرایی:امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی:مهدی صدیقی

عکاسی:دید استودیو

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS

مهرپویا

Mehrpouya

بنای این پروژه ویلایی،واقع در شهرک دریاکنار،به مساحت 268 متر مربع،در مرحله ای از ساخت به تیم طراحی سپرده شد که فضا ها شکل گرفته و دیوار چینی ها به اتمام رسیده بود.با بررسی وضع موجود و محدودیت در تغییر فضا و حجم،سعی شده خواسته های کارفرما تا درصد زیادی به اجرا برسد.طراحی فضا به سبک مدرن و همچنین طراحی نما و حجم ،در حالی که کمترین جا به جایی و تخریب صورت بگیرد،سبب شد تا از قابلیت های وضع موجود بنا استفاده شود و با اضافه کردن تیغه ها و احجام اندک و خاص،در کنار انتخاب متریال ها با رنگ بندی و بافت مناسب درنما به انضمام سبزینگی که عضو اصلی در این طراحی بوده،به این پروژه جلوه ای مناسب ببخشد.

کارفرما:آقای مهرپویا

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت پروژه: 268 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:پرهام کلانی-مهران مکارمی

مدیر اجرایی:امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی:مهدی صدیقی

عکاسی:دید استودیو

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS