نگین خودرو

روند طراحی این پروژه،علاوه بر حفظ عملکرد فضا و ایجاد زون های مشخص، می بایست طبق قوانین طراحی برند ها پیش میرفت، به گونه ای که هر عملکرد یک فضای تفکیک شده در سالن داشته باشد و بر اساس چارت رنگی این برند تفکیک شود.با ایجاد ورودی تعریف شده در آکس فضا و تقسیم ان به دو بخش، در هر نیمه از این نمایندگی،فضا ها با استفاده از رنگ و خطوط تعریف و تفکیک شدند.انتقال نور و جداسازی فضای داخلی و خارجی، با استفاده از جداره شفاف اسپایدر در فضا صورت گرفته است.

کارفرما: امیرحسین جمالی

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 1785 مترمربع

معمار:آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا-پرهام کلانی-هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: تلیمان تبارسعید

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1401

HOME
PROJECTS

نگین خودرو

Negin Khodro

روند طراحی این پروژه،علاوه بر حفظ عملکرد فضا و ایجاد زون های مشخص، می بایست طبق قوانین طراحی برند ها پیش میرفت، به گونه ای که هر عملکرد یک فضای تفکیک شده در سالن داشته باشد و بر اساس چارت رنگی این برند تفکیک شود.
با ایجاد ورودی تعریف شده در آکس فضا و تقسیم ان به دو بخش، در هر نیمه از این نمایندگی،فضا ها با استفاده از رنگ و خطوط تعریف و تفکیک شدند.
انتقال نور و جداسازی فضای داخلی و خارجی، با استفاده از جداره شفاف اسپایدر در فضا صورت گرفته است.

کارفرما: امیرحسین جمالی

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 1785 مترمربع

معمار:آرش خطیر

همکاران طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا-پرهام کلانی-هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: تلیمان تبارسعید

عکاسی: دید استودیو

سال ساخت: 1401

HOME
PROJECTS