نیرا

این پروژه با طراحی اولیه،در مرحله اجرای جداره ها و دیوار چینی،به تیم طراحی سپرده شده بود.پوسته ای بسته با حداقل ارتباط با محیط بیرون،با فضای داخلی که در نگاه اول پروژه را،بنایی سلب و بدون شفافیت نشان می دهد،در ذهن بیننده فرم یک باکس کاملا بسته را تداعی می کند.نگرانی کارفرما بابت مسائل امنیتی و دید همسایه در این لوکیشن سبب به وجود آمدن پروژه ای درونگرا شده.با وجود تمام جزئیات ارائه شده،رفتار پروژه به گونه ای طراحی شد تا حیاط مرکزی در هسته داخلی به وجود بیاید.جداره های دید و ندید در تراس های پروژه توسط خطوطی در بر گرفته شده است تا علاوه بر حفظ امنیت و حریم،افکتی بصری را در فضای داخلی بنا به وجود بیاورد.بازی با نور،انتقال نور در فضا های داخلی،سبزینگی متعدد در تراس ها،بازشوهای منتهی به حیاط مرکزی پروژه و نورگیر های عریض را می توان از ویژگی های بارز این پروژه دانست.هماهنگی متریال و رنگ در تمامی نقاط پروژه به صورت یکسان در نظر گرفته شده تا لکه های رنگی و متریال در جای جای پروژه دیده شود.

کارفرما:آقای پورعبدالله

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت:605 متر مربع

مساحت ساختمان:1472 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو -یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

مجری پروژه: عظیم آقاجانی

عکاسی: نیاز معتمدی

تاریخ ساخت : 1402

HOME
PROJECTS

نیرا

Nira

این پروژه با طراحی اولیه،در مرحله اجرای جداره ها و دیوار چینی،به تیم طراحی سپرده شده بود.پوسته ای بسته با حداقل ارتباط با محیط بیرون،با فضای داخلی که در نگاه اول پروژه را،بنایی سلب و بدون شفافیت نشان می دهد،در ذهن بیننده فرم یک باکس کاملا بسته را تداعی می کند.نگرانی کارفرما بابت مسائل امنیتی و دید همسایه در این لوکیشن سبب به وجود آمدن پروژه ای درونگرا شده.با وجود تمام جزئیات ارائه شده،رفتار پروژه به گونه ای طراحی شد تا حیاط مرکزی در هسته داخلی به وجود بیاید.جداره های دید و ندید در تراس های پروژه توسط خطوطی در بر گرفته شده است تا علاوه بر حفظ امنیت و حریم،افکتی بصری را در فضای داخلی بنا به وجود بیاورد.بازی با نور،انتقال نور در فضا های داخلی،سبزینگی متعدد در تراس ها،بازشوهای منتهی به حیاط مرکزی پروژه و نورگیر های عریض را می توان از ویژگی های بارز این پروژه دانست.هماهنگی متریال و رنگ در تمامی نقاط پروژه به صورت یکسان در نظر گرفته شده تا لکه های رنگی و متریال در جای جای پروژه دیده شود.

کارفرما:آقای پورعبدالله

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت:605 متر مربع

مساحت ساختمان:1472 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو -یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

مجری پروژه: عظیم آقاجانی

عکاسی: نیاز معتمدی

تاریخ ساخت : 1402

HOME
PROJECTS