سالن پوست رویال

پروژه سالن پوست رویال اسکین، یک واحد تجاری به مساحت 78 متر مربع بوده که در ساختمانی با همین کاربری واقع شده.به این دلیل که مراحل ساخت این پروژه نهایی بوده، قادر به حذف یا تغییر جداره ای برای تغییر فضا نبودیم و تا حد امکان از وضع موجود برای جانمایی فضاها استفاده کردیم. برای اضافه شدن فضاهای مورد نیاز کارفرما که در وضع موجود دیده نشده بود، ملزم به تفکیک فضا با جداره های کاذب شدیم تا بتوانیم طراحی داخلی مناسبی نیز ایجاد کنیم.از جداره شومینه برای ایجاد فضای تفکیکی مدیریت و نشیمن استفاده شده. گرین وال حس طراوت را، در کنار رنگ بندی مناسب با مبلمان و فضا ایجاد کرده. برای هر کاربری رنگ بندی و دکوراسیون مناسب در نظر گرفته شده و سعی شده تا با استفاده از آینه در جداره ها،حس وسعت بیشتر برای فضا ایجاد شود. نورپردازی و سقف فضا هم طبق طراحی، متفاوت با وضع موجود اجرا شده است.

کارفرما:خانم یارپرور

لوکیشن:مازندران-بابل

مساحت: 78 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو

تیم طراحی:هدی شیخ الاسلامی-یاسمن تقی نیا

سرپرست تیم اجرایی: بهنام فرهانی

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS

سالن پوست رویال

Royal Skin Royal

پروژه سالن پوست رویال اسکین، یک واحد تجاری به مساحت 78 متر مربع بوده که در ساختمانی با همین کاربری واقع شده.به این دلیل که مراحل ساخت این پروژه نهایی بوده، قادر به حذف یا تغییر جداره ای برای تغییر فضا نبودیم و تا حد امکان از وضع موجود برای جانمایی فضاها استفاده کردیم. برای اضافه شدن فضاهای مورد نیاز کارفرما که در وضع موجود دیده نشده بود، ملزم به تفکیک فضا با جداره های کاذب شدیم تا بتوانیم طراحی داخلی مناسبی نیز ایجاد کنیم.از جداره شومینه برای ایجاد فضای تفکیکی مدیریت و نشیمن استفاده شده. گرین وال حس طراوت را، در کنار رنگ بندی مناسب با مبلمان و فضا ایجاد کرده. برای هر کاربری رنگ بندی و دکوراسیون مناسب در نظر گرفته شده و سعی شده تا با استفاده از آینه در جداره ها،حس وسعت بیشتر برای فضا ایجاد شود. نورپردازی و سقف فضا هم طبق طراحی، متفاوت با وضع موجود اجرا شده است.

کارفرما:خانم یارپرور

لوکیشن:مازندران-بابل

مساحت: 78 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو

تیم طراحی:هدی شیخ الاسلامی-یاسمن تقی نیا

سرپرست تیم اجرایی: بهنام فرهانی

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS