شایان فر

کارفرما: آقای شایان فر

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت ساختمان: 424 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

شایان فر

Shayan Far

کارفرما: آقای شایان فر

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت ساختمان: 424 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS